Treści zamieszczone na stronie

W praktyce wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, gdy osoby sporządzające opinie na temat wynagrodzenia za bezumowne korzystanie lub służebność przesyłu kopiują treści zamieszczone na naszej stronie do swoich autorskich opracowań nie podając źródła informacji. Takie działanie jest bezprawne a dalsze posługiwanie się naszymi autorskimi opracowaniami pod własnym nazwiskiem spowoduje, że będziemy dochodzić naszych praw przed sądem.

Przypominamy zasady korzystania z serwisu.