Szkolenia z warsztatami

DZIAŁ SZKOLEŃ: Borys Zadorecki
tel. 696 96 15 77
fax. 89 679 77 59

e-mail: sieci10.pl@gmail.com

 

PROGRAM PRZYKŁADOWEGO SZKOLENIA (prowadzonego w formie webinariów):

 

Metodyka wyliczania wynagrodzeń przy ustalaniu służebności przesyłu.

9.00 – 9.45

 

1.    Pojęcie,  podział oraz prawne źródła informacji dotyczące infrastruktury technicznej

-       Podział infrastruktury liniowej na grupy, rodzaje i typy wg GESUT

-       Przepisy dotyczące problematyki infrastruktury technicznej

Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji w przestrzeni nieruchomości sieci liniowych oraz towarzyszących im obiektów punktowych

-       Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej

-       Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej

-       Zasięgi występujących szkód

-       Korzystanie z obcych nieruchomości

9.45 – 10.30

2.    Różnice między odszkodowaniem a wynagrodzeniem

-       Specyfika odszkodowań

-       Specyfika wynagrodzeń

-       Różnice prawne, w tym fiskalne między ww. pojęciami

 

10 min przerwy 

10.40– 11.25

3.    Założenia główne dotyczące  ustalania wynagrodzeń

-   Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną

-   Relacje między stawką dzierżawy a wartością rynkową nieruchomości

-   Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości przez właścicieli infrastruktury

11.25 – 12.10

4.    Metodyka ustalania wynagrodzeń

-       Procedury ustalania wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu

-       Specyfika ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

-       Zasady aktualizacji wartości nieruchomości w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

 
 
Liczba godzin: 3

W celu zorganizowania dodatkowego szkolenia prosimy o kontakt:

 

Borys Zadorecki

tel. 696 96 15 77 

fax. 89 679 77 59

 

e-mail: sieci10.pl@gmail.com

 

 

INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIACH:

Instytut Infrastruktury Liniowej z siedzibą w Olsztynie realizuje szkolenia połączone z warsztatami o tematyce poświęconej oddziaływaniu sieci przesyłowych na przestrzeń nieruchomości. Aktualnie realizujemy dwa cykle szkoleń:

  1. Szkody wynikające z wprowadzenia sieci przesyłowych do przestrzeni nie stanowiącej własności przedsiębiorstwa przesyłowego;
  2. Wynagrodzenia za korzystanie z przestrzeni nieruchomości z tytułu bezumownego korzystania oraz ustanowienia służebności przesyłu.

Podczas naszych szkoleń kładziemy nacisk na aspekty praktyczne wraz ze wskazaniem przykładów wyliczeń wysokości odszkodowań lub wynagrodzeń zwracając jednocześnie uwagę na słabe punkty różnych metod. Przed każdym szkoleniem prosimy uczestników o przygotowanie przypadków ze swojej praktyki. W ramach części warsztatowej szkolenia rozwiązujemy przykłady przedstawione przez Państwa jak i przypadki z naszego bogatego doświadczenia w tym zakresie.
Datę szkolenia ustalamy w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

 

Wykładowcy:

dr inż. Dariusz Konieczny – pracownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, autor wielu opracowań poświęconych skutkom ekonomicznym istnienia sieci przesyłowych w przestrzeni;
dr inż. Cezary Kowalczyk - pracownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, współautor wielu opracowań poświęconych skutkom ekonomicznym istnienia sieci przesyłowych w przestrzeni, rzeczoznawca majątkowy.

Koszt szkolenia: ustalany jest indywidualnie w zależności od liczby osób na szkoleniu.

Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 35

 

Realizowany cel: Zakończenie szkolenia umożliwi każdemu uczestnikowi analizować ekonomiczne i prawne podstawy ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.