Sieci kanalizacyjne

8. Sieci kanalizacyjne

 

 1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zeszyt  9, 2003. Opracowano w oparciu o Polskie Normy.
 2. Przykłady norm:
  • Polska Norma PN-87/B-01070, 1987. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia;
  • Polska Norma PN-92/B-10735, 1992. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
  • Polska Norma PN-EN 752-1:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Postanowienia ogólne i definicje;
  • Polska Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania;
  • Polska Norma PN-EN 752-3:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie;
  • Polska Norma PN-EN 1091:2002. Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.
  • Polska Norma PN-EN 1671. Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

Uwaga: wytyczne techniczne w zakresie projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych oraz Polska Norma dotycząca robót ziemnych  znajdują się w zakładce Wodociągi.

Czytaj także:

 1. Informacje ogólne.
 2. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 3. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 4. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 5. 4. Sieci gazowe.
 6. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 7. 6. Ciepłociągi.
 8. 7. Wodociągi.
 9. 8. Sieci kanalizacyjne.

Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.