Sieci gazowe

4. Sieci gazowe

 

Pierwsze rozporządzenie określające odległości od obiektów terenowych powstało w 1989 r. Poprzednio obowiązywały normy. Poniżej przedstawiono chronologicznie normy i rozporządzenia dotyczące budowy gazociągów:

 • Norma Branżowa BN-71/8976-31 Odległości bezpieczne gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi;
 • Norma Branżowa BN-75/8976-72 Odległości bezpieczne gazociągów średniego i niskiego ciśnienia ułożonych w ziemi;
 • Norma Branżowa BN-78/8976-77 Odległości bezpieczne stacji gazowych od obiektów terenowych;
 • Norma Branżowa BN-80/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych;
 • Polska Norma PN-91/M-34501, 1991. Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania – uwaga: zapisy normy zostały dostosowane do obecnych wymagań i przeniesione do rozporządzenia MG z dnia 26 kwietnia 2013 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1978 r. Nr 21, poz. 94);
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1989 r. Nr 45, poz. 243);
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 139, poz. 686);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055);
 • Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) – aktualnie obowiązujące (od 5 września 2013 r.).

Czytaj także:

 1. Informacje ogólne.
 2. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 3. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 4. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 5. 4. Sieci gazowe.
 6. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 7. 6. Ciepłociągi.
 8. 7. Wodociągi.
 9. 8. Sieci kanalizacyjne.

Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.