Różnice pomiędzy odszkodowaniem i wynagrodzeniem

zagadnienie prawneW praktyce związanej z budową i istnieniem sieci przesyłowych w obszarze nieruchomości wielokrotnie spotykamy się z zamiennym używaniem pojęć odszkodowanie i wynagrodzenie. Taka sytuacja prowadzi do powstawania skrajnie różnych opłat za służebność przesyłu czy bezumowne korzystanie ustalonych w opiniach niejednokrotnie sporządzanych na zlecenie sądu. Dokonaliśmy analizy prawnej zakresu przedmiotowego „odszkodowania” jak i „wynagrodzenia”. Wyniki analizy zamieszczono w artykule pt. „Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny” opublikowanym w miesięczniku NOTARIATU POLSKIEGO „REJENT” nr 9(233) z września 2010 wydawanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.