Prawo - odszkodowania

OGRANICZENIA PLANISTYCZNE

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.)

[pokaż/ukryj]

INNE

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

[pokaż/ukryj]

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121  z późn. zm.)

[pokaż/ukryj]

Powrót do prawa