Nowa aplikacja - Sieci 10.0

W mijającym roku przekazujemy Państwu nowe narzędzie do szacowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu jak i bezumowne korzystanie. Aplikacja SIECI10 posiada rozbudowanych interfejs użytkownika pozwalający w płynny sposób zarządzać danymi o nieruchomościach i definiować sieci przesyłowe znajdujące się na nieruchomości. Teraz wystarczy posiadać obraz mapy z widocznymi granicami działki aby oszacować w sposób graficzny powierzchnię pasa służebności. Efekt szacowania można przedstawić w raporcie ogólnym lub szczegółowym (zawierającym szkic działki z zaznaczonym przebiegiem sieci). 

 

Poniżej przedstawiamy naszą aplikację w formie przewodnika wideo. Zapraszamy do oglądania i skorzystania z aplikacji sieci10.pl

Obliczenia ogólne - cz. 1a.

Obliczenia ogólne - cz. 1b.

Obliczenia szczegółowe - cz 2.

Raport ogólny - cz. 3a.

Raport ogólny - cz. 3b