Treści zamieszczone na stronie

W praktyce wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, gdy osoby sporządzające opinie na temat wynagrodzenia za bezumowne korzystanie lub służebność przesyłu kopiują treści zamieszczone na naszej stronie do swoich autorskich opracowań nie podając źródła informacji. Takie działanie jest bezprawne a dalsze posługiwanie się naszymi autorskimi opracowaniami pod własnym nazwiskiem spowoduje, że będziemy dochodzić naszych praw przed sądem.

Przypominamy zasady korzystania z serwisu.

Aktualne wyzwania sektora gazowego - konferencja

W dniu 8 czerwca 2010 r. Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Kancelaria Prawna Wierciński, Kwieciński, Baehr zorganizowali konferencję „Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające r. ze zmian otoczenia prawnego”, która odbyła się 8 czerwca 2010 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Program konferencji obejmował:

 • Wpływ ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego na sektor gazowy - dr Jerzy Baehr, WKB
 • Projekt nowych przepisów dotyczących biogazowni - Piotr Czopek, Ministerstwo Gospodarki
 • System wsparcia biogazu rolniczego a obowiązki OSD - r.pr. Maciej Szambelańczyk, WKB
 • Lokalne sieci biometanowe - Edward Licznerski, Polskie Stowarzyszenie Biogazu
 • Dostęp do usług magazynowania w świetle nowych uregulowań prawnych - adw. Rafał Przystański, WKB
 • Rozwój instalacji magazynowych i świadczenia usług magazynowania w Polsce - dyr. Wiesław Rokosz, PGNiG SA Oddział OSM
 • Najnowsze decyzje i stanowiska Prezesa UOKiK w odniesieniu do sektora energetycznego - r.pr. Aleksander Stawicki, WKB
 • Pożądane rozwiązania regulacyjne z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych - Rafael Świąder, PGNiG SA
 • Przyszłość regulacji rynku gazowego z perspektywy Prezesa URE - Naczelnik Teresa Kubacka, Urząd Regulacji Energetyki
 • Rozwój infrastruktury gazowej w świetle projektu nowych przepisów o korytarzach przesyłowych - adw. Bartłomiej Jankowski, WKB
 • Projekt zmian przepisów o służebności przesyłu a oczekiwania przedsiębiorstw energetycznych - dr Jakub Pokrzywniak, WKB
 • Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu - dr inż. Dariusz Konieczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr inż. Cezary Kowalczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Skutki zmiany kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu

Konsultacje społeczne czy resortowy lobbing?
Od 3 sierpnia 2008 obowiązuje w Polsce ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 (Ustawa Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Niespełna półtora roku od wprowadzenia do polskiego prawodawstwa pojęcia służebności przesyłu trwają prace związane z nowelizacją kodeksu cywilnego mające na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących instytucji służebności przesyłu.

Zasiedzenie służebności przesyłu - obiektywizm czy kryształowy lobbing

Obecnie toczy się dyskusja w postaci konsultacji społecznych na temat dostosowania ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) do potrzeb współżycia społecznego w zakresie korzystania z przestrzeni osób trzecich przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zgodnie z propozycją nowelizacji z dnia 12.01.2010 r. ustawy Kodeks cywilny zaproponowano rozszerzenie beneficjentów służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się transportem włączając do art. 49, § 1 „urządzenia linii tramwajowych, transportu linowego i linowo-terenowego, linii trolejbusowych oraz inne urządzenia podobne”.

Służebność przesyłu, bezumowne korzystanie, odszkodowania

Zapraszamy do działu informacje praktyczne, w którym szczegółowo opisujemy poniższe zagadniania: