Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne” NAKŁAD WYCZERPANY!

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”. NAKŁAD WYCZERPANY!

Okładka książki

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
  • dr Miroszław Gdesz,
  • dr inż. Dariusz Konieczny,
  • dr inż. Cezary Kowalczyk.
 
Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową.
 
Przedstawiamy wybrane strony książki - pobierz.
 
Redaktor 
Cezary Kowalczyk
ZałącznikWielkość
Bezumowne_korzystanie_wybrane_strony.pdf243.5 KB