Ciepłociągi

6. Ciepłociągi

 

 1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zeszyt  4, 2002. Opracowano w oparciu o Polskie Normy.
 2. Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce. Wrocław, 2007.
  Odnośnik [dostęp: 13.12.2012 r.]
 3. Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.)
  Odnośnik [dostęp: 13.12.2012 r.]
 4. Przykłady norm:
  • Polska Norma PN-EN 253:1999. System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;
  • Polska Norma PN-B-10405: 1999. Ciepłownictwo, Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;
  • Polska Norma PN-92/M-34031. Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania (zmiana PN-M-34031/A1:1996);
  • Polska Norma PN-EN 253:2005. Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;
  • Polska Norma PN-EN 253:2009. Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

Czytaj także:

 1. Informacje ogólne.
 2. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 3. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 4. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 5. 4. Sieci gazowe.
 6. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 7. 6. Ciepłociągi.
 8. 7. Wodociągi.
 9. 8. Sieci kanalizacyjne.

Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.