Aktualne wyzwania sektora gazowego - konferencja

W dniu 8 czerwca 2010 r. Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Kancelaria Prawna Wierciński, Kwieciński, Baehr zorganizowali konferencję „Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające r. ze zmian otoczenia prawnego”, która odbyła się 8 czerwca 2010 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Program konferencji obejmował:

 • Wpływ ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego na sektor gazowy - dr Jerzy Baehr, WKB
 • Projekt nowych przepisów dotyczących biogazowni - Piotr Czopek, Ministerstwo Gospodarki
 • System wsparcia biogazu rolniczego a obowiązki OSD - r.pr. Maciej Szambelańczyk, WKB
 • Lokalne sieci biometanowe - Edward Licznerski, Polskie Stowarzyszenie Biogazu
 • Dostęp do usług magazynowania w świetle nowych uregulowań prawnych - adw. Rafał Przystański, WKB
 • Rozwój instalacji magazynowych i świadczenia usług magazynowania w Polsce - dyr. Wiesław Rokosz, PGNiG SA Oddział OSM
 • Najnowsze decyzje i stanowiska Prezesa UOKiK w odniesieniu do sektora energetycznego - r.pr. Aleksander Stawicki, WKB
 • Pożądane rozwiązania regulacyjne z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych - Rafael Świąder, PGNiG SA
 • Przyszłość regulacji rynku gazowego z perspektywy Prezesa URE - Naczelnik Teresa Kubacka, Urząd Regulacji Energetyki
 • Rozwój infrastruktury gazowej w świetle projektu nowych przepisów o korytarzach przesyłowych - adw. Bartłomiej Jankowski, WKB
 • Projekt zmian przepisów o służebności przesyłu a oczekiwania przedsiębiorstw energetycznych - dr Jakub Pokrzywniak, WKB
 • Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu - dr inż. Dariusz Konieczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr inż. Cezary Kowalczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ZałącznikWielkość
prezentacja_konferencja.pdf268.11 KB